top of page
Logotip RGB.png

Reiki Practitioner (Level 1)
(currently available in Serbian language only)

Trajanje:

 

10 časova predavanja i vežbi + 30 časova samostalne prakse uz konsultacije

Preduslovi:
 

Za uvođenje u prvi stepen Reikija, na kome se savladavaju tehnike, pokreti, položaji ruku, osnovi anatomije i sl. nije potrebno posebno predznanje, talenat ili sposobnost. Potrebno je da ste zainteresovani za ovu veštinu, da ste spremni da radite na sebi, vežbate i da želite da pomognete sebi i drugima. Za sticanje zvanja Reiki Praktičar - Prvi Stepen potrebno je iskustvo aktivnog praktikovanja tehnika u trajanju od 1 meseca.

Šta se uči na kursu:

 

 • Šta je Reiki i malo istorije bioenergije i Reikija

 • Pripreme za rad sa energijama

 • Šta prouzrokuje energetske blokade i disbalanse i kako ih očistiti

 • Kako da otkrijete i razvijete svoje isceliteljske sposobnosti

 • Objašnjenje 5 principa Reikija

 • Ukratko o Reiki simbolima i inicijaciji

 • Priprema prostora i terapeuta za Reiki tretman

 • Fizičko telo čoveka (malo anatomije i fiziologije)

 • Energetska anatomija

 • Objašnjenje i praktičan rad sa tehnikama za samoisceljivanje

 • Telo, bolesti i emocionalni problemi

 • Medicinske studije o efektima primene Reikija kao komplementarne medote

Literatura:

 

dr Slobodan Slović "REIKI 1 - PRIMENITE SOPSTVENU BIOENERGIJU - POMOZITE SAMI SEBI", praktičan priručnik

Cena: 100 EUR

Štampani Priručnik i SERTIFIKAT za Reiki 1. stepen su uključeni u cenu.

Reiki Sertifikat 1.JPG
MOJE - REIKI 1 PRIMENA NA SEBI.jpg
bottom of page